T. 06 – 46 23 66 65

‘Het kan wel, kleinschalig boeren!’

Geitenboerin Doetie Trinks uit Jubbega

‘Ik werk vanuit de bodem, daar begint alles mee. Dit land is nooit over de kop geweest, het is al lang intact. Ik doe er geen kunstmest op, alleen de potstalmest van de geiten. Daardoor krijgt de bodem een bijzondere samenstelling. Als iemand een dorp verderop dezelfde kaas zou maken, dan smaakt die daar toch heel anders.’

Dat zegt geitenboerin en kaasmaker Doetie Trinks van Doetie’s Geiten uit het Friese Jubbega. Begin 2020 won zij de NEWBIE-prijs 2019 voor het beste business model van een intreder in de landbouw. Een Europees initiatief in negen EU-landen dat in Nederland wordt gedragen door Wageningen Universiteit & Research (WUR). Met relatief weinig dieren en een relatief lage opbrengst per dier maakt zij een bijzonder product waarvoor ze bij haar afnemers, vooral affineurs en gespecialiseerde kaaszaken, een goede prijs krijgt. Zij is vanuit het niets een geitenboerderij begonnen en zet daarbij haar vaardigheden en vakkennis als voormalig medisch laborante optimaal in voor de bereiding van rauwmelkse kaas. Daarbij is zij zó natuurlijk bezig: zij gebruikt eigen zuursel en stremsel van haar eigen geitenbokjes. Voor Slow Food Nederland interviewde ik haar.

Bekijk PDF