T. 06 – 46 23 66 65

Fibromyalgie en Samenleving/FES

Hoofd- en eindredactie

Magazine voor mensen met fibromyalgie

Letterlijk betekent fibromyalgie: pijn in bindweefsel en spieren. Pijn, stijfheid, vermoeidheid en stemmingswisselingen zijn veel voorkomende klachten. De redactie bestaat naast Esther Smid Tekst- & Eindredactie en Meander Media uit vrijwilligers. Samen houden we sinds 2013 het team gemotiveerd en geïnspireerd zodat zij blijven schrijven, fotograferen of illustreren. Als dat allemaal lukt, dan moet ook de inhoud van de artikelen nog kloppen, net als de toon en schrijfwijze en de opmaak. Gelukkig hebben we voor dat laatste professionele hulp. In 2016 actualiseerden we de bladformule en voerden een restyling door. Het levendige contact met lezers is een belangrijke voedingsbron voor het magazine. FES Magazine verschijnt 6 keer per jaar.