T. 06 – 46 23 66 65

Blad B – 40 jaar Borstkankervereniging Nederland

Editorial management jubileummagazine

In februari 2020 bestaat Borstkankervereniging Nederland (BVN) 40 jaar. De organisatie wilde dit jubileum aangrijpen om stil te staan bij de meest belangrijke veranderingen in de borstkankerzorg sinds 1980 én de rol van BVN daarbij. Het reguliere blad B moest verschijnen in een bijzonder jasje met bijzondere content, maar wel binnen het reguliere budget.

Grote wens was een (uitklapbare) tijdlijn waarin we parallellen zochten tussen de ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van de zorg. Verder in het blad: openhartige interviews met mensen met borstkanker en hun naasten, een ‘medische les’ die een wereld van verschil schetst tussen 1980 en een terugblik op 40 jaar belangenbehartiging. Het blad illustreert in woord en beeld wat BVN gedaan heeft om de borstkankerzorg in Nederland te verbeteren en waarom de organisatie nog steeds urgent is en blijft.

Bovendien moest het omslag afwijken van andere covers en aansluiten bij het onderwerp: 40 jaar borstkanker. Samen met vormgevers en een illustrator hebben we gezocht naar een inclusieve, opvallende en stijlvolle uitvoering.

Meander Media nam de rol van hoofdredactie op zich en heeft de gehele totstandkoming geregisseerd. Digitaal bladeren in verschillende magazines kan in het archief van Borstkankervereniging Nederland