T. 06 – 46 23 66 65

Journalistieke teksten

Als journalist en tekstschrijver houd ik van aantrekkelijke teksten die ergens over gaan. Informatief en onderhoudend gaat prima samen. Meander Media is geïnteresseerd in veel verschillende maatschappelijke thema’s, zolang ze maar vragen om een kritische houding. Gedegen onderzoek en inlevingsvermogen vind ik vanzelfsprekend. Meander Media kan uit de voeten met verschillende tekstgenres zoals columns, nieuwsberichten, reconstructies, achtergrondverhalen en interviews. In alle gevallen begrijp ik de rol die een tekst inneemt in de totale communicatie.

Tweetalige artikelen

Zowel Nederlands als Duits spreek en schrijf ik als mijn moedertaal. Ik kan bijvoorbeeld in opdracht een interview afnemen in het Duits en de uitgewerkte tekst opleveren in het Nederlands, of andersom, of hetzelfde artikel in beide talen produceren. Handig als je meertalige uitgaven beheert. Ook verzorgt Meander Media de eindredactie van Duitse vertalingen of het vertalen van korte Nederlandse teksten naar het Duits, en vice versa.

Journalistieke teksten - Meander Media