T. 06 – 46 23 66 65

Meander Media ontwikkelt redactionele concepten en
schrijft rake teksten

Creatieve formats waarmee je meer dan een deuk in een pakje boter slaat. Communicatiemiddelen met originele invalshoeken en teksten met een ziel. Nooit zomaar, altijd in de context van de complete communicatiestrategie.

Wat anderen van mij vinden

‘Ik heb Ulrike de afgelopen jaren gevraagd om voor Plan International Nederland bijdragen te leveren aan ons jaarverslag, aan teksten, video’s en online magazines. Dat heeft een uitstekende samenwerking opgeleverd en producten van hoge kwaliteit. Ik was onder de indruk van haar creativiteit in het beginstadium van een traject en daarna van haar zorgvuldigheid en vasthoudendheid bij de uitvoering. En de koekjes die ze vaak op tafel zet leveren net wat extra energie op om een intensieve bespreking tot een goed einde te brengen.’- Jan Ormel, voormalig hoofd communicatie Plan International Nederland
‘Ik werk al jaren met Ulrike samen om ervoor te zorgen dat ons blad B drie keer per jaar uitkomt. Ik zie haar als verlengstuk van onze organisatie, als collega in plaats van leverancier. Ze heeft en onderhoudt namens BVN contacten met vormgevers, tekstschrijvers, redactieleden, zorgverleners en patiënten, doet dat vanuit oprechte betrokkenheid, een warm hart en de professionaliteit van een vakvrouw. Accuratesse heeft ze hoog in het vaandel. Als bladmanager heeft ze qua planning en organisatie de touwtjes stevig in handen en zorgt ze ervoor dat er steeds weer een hoogwaardig blad bij onze doelgroep op de mat ligt.’- Maaike Schuurman, projectleider en coördinator blad B Borstkankervereniging Nederland (BVN)
'Ulrike is al jaren onze hoofdredacteur bij de F.E.S. Ze schrijft erg goed, is positief en kan goed overweg met de vrijwilligers van de vereniging. We zijn blij met haar omdat zij altijd voor de F.E.S. klaarstaat, iedereen bij de les houdt en elke keer weer zorgt voor een fantastisch magazine. En dan doet ze ook nog alsof het allemaal reuze normaal is.'- Ingeborg Audier, directeur Fibromyalgie en Samenleving (F.E.S.)
‘Ulrike is creatief en geordend, een waardevolle combinatie.’- Jan Kooning, senior relatiemanager JDRF en in het verleden collega bij Natuurmonumenten
‘Als projectcoördinator/bureaumanager/hoofdredacteur is Ulrike Schmidt een echte teamspeler. Ulrike weet welke informatie journalisten, tekstschrijvers, fotografen en vormgevers nodig hebben om snel en efficiënt aan de slag te kunnen. De opdrachtnemer wordt daarmee aangesproken op zijn expertise en ervaring. Deze creatieve wisselwerking leidt tot onderscheidende producten. Met gevoel en diplomatie waakt Ulrike over afspraken en deadlines. Daarmee is ze uitermate geschikt als spin in het web bij het aansturen van creatieve teams.’- Michel Verschoor, eigenaar Groenblauw Copy & Content, in het verleden opdrachtnemer
BOEK: DE WERELD VAN DE STROOPWAFEL

Waarom die naam? Meander Media?

De Maiandros is een kronkelende rivier in Turkije, ooit Klein-Azië. De rivier slingert zich in allerlei bochten door het landschap. In het Frans kreeg ‘méandre’ al aan het begin van de 17de eeuw een figuurlijke betekenis: ‘geraaskal, omwegen in een gesprek’. Rechttoe rechtaan communiceren kan heel effectief zijn. Maar ik geloof er ook in dat verhalen een natuurlijk verloop hebben. Een uithaal hier of een kromming daar maakt het spannend. En als het spannend is, dan hangen we aan iemands lippen.